Bewerter des Bezirkes Vöcklabruck

1. Reihe vlnr: BR Alois Lasinger, BR Alois Doninger, E-BR Josef Wesenauer, Bewerbsleiter aktiv HAW Harald Schoblocher, Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Hufnagl, Jugendbewerbsleiter HAW Andreas Schindlauer, E-OBR Anton Neuhofer, BR Franz Jedinger, BR Peter Dorfinger, BR Hannes Niedermayr.

2. Reihe vlnr: E-OBI Maximilian Fürlinger, HAW Karl Holzleitner, OAW Mathias Schirl, ABI Johann Wagner, OAW Thomas Sieberer, OAW Thomas Haas, OAW Stefan Enser, OAW Alfred Lichtenberger, OAW Walter Gastelsberger, E-HBI Martin Hötzinger, OAW Christian Oberegger.

3. Reihe vlnr: OAW Dietmar Fageth, HAW Roman Sumereder, OAW Karl-Heinz Hüttmaier, HAW Gerhaed Gehmayr, ABI Rudlof Waldhör, HBI Daniel Ennser,  OAW Gerald Schoblocher, E-OAW Franz Grabner, E-OAW Josef Schoblocher, HAW Martin Lexl, E-OAW Peter Romauer.

4. Reihe vlnr: E-HBI Alois Auer, OBM August Thalhammer, OAW Josef Eder, E-OAW Rudolf Lasinger, E-BI Josef Maier, E-HBI Johann Kalleitner, HBI Martin Schallmeiner, HBI Harald Dachs, E-HBI Josef Modl, AW Johann Buchner, OAW Rudolf Spießberger.

5. Reihe vlnr: OAW Peter Ramsauer, LM Günter Brettbacher, HBI Roland Steininger, LM Helmut Kollmann, AW Anton Kunesch, HBM Markus Urich, OAW Herbert Hattinger, OAW Gerhard Hofer, HBM Peter Thalhammer, OBI Thomas Höllnsteiner, E-BI Alois Huemer.

Nicht im Bild: HBM David Binder, E-HAW Horst Bugl, HBI Markus Durchner, Michael Dutzler, E-OBI Othmar Ettinger, FM Peter Fellner, E-HBI Georg Freunberger, HBM Christian Gasselsberger, E-HBI Alois Gröstlinger, OBM Hans Kreuzer, HBI Reinhold Lacher, AW Renate Lesiak, HAW Johannes Linner, LBDSTV Robert Mayer, HBM Johann Mitterlindner, HBM Johann Müller, E-AW Gerald Obermaier, ABI Walter Pfeiffer, E-BI Karl Pöllmann, E-OBI Herbert Poschinger, HAW Ferdinand Reinthaller, BI Markus Reiter, HBM Johann Schamberger, E-BR Karl Schiemer, E-OBI Walter Schreiber, E-OAW Josef Schruckmayr, FM Norbert Spiessberger, E-OBI Karl Stabauer, HBM Gerhard Stranzinger, BI Johann Voglhuber, HBI Markus Voglhuber, HBM Helmut Wiesinger.


1. Reihe vlnr: E-HBI Johann Kalleitner, Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Hufnagl, BR Peter Dorfinger.

2. Reihe vlnr: BR Hannes Niedermayr, E-OAW Franz Grabner, E-HBI Josef Modl, HBI Josef Riedl, HBI Herbert Hattinger.

Nicht im Bild: Bewerbsleiter HAW Werner Kronlachner, E-BR Karl Schiemer, HAW Harald Schoblocher.


1. Reihe vlnr: BR Alois Lasinger, BR Franz Jedinger, Bewerbsleiter aktiv HAW Harald Schoblocher, LBDSTV Robert Mayer, Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Hufnagl, Jugendbewerbsleiter HAW Gerhard Bauer, BR Peter Dorfinger, BR Alois Doninger, BR Hannes Niedermayr.

2. Reihe vlnr: E-OAW Franz Grabner, HAW Karl Holzleitner, OAW Stefan Enser, OAW Gerald Schoblocher, OAW Jürgen Hornung, E-BR Josef Wesenauer, E-OBR Anton Neuhofer, ABI Johann Wagner, HAW Gerhard Gehmayr, HBM Johann Müller, E-OAW Peter Romauer, E-OBI Othmar Ettinger.

3. Reihe vlnr: OAW Andreas Schindlauer, HBI Rudolf Waldhör, E-BR Karl Schiemer, OAW Josef Eder, HAW Martin Lexl, HBI Josef Modl, HBM Bernhard Mayr, HBM Gerhard Stranzinger, OAW Josef Schruckmayr, HBI Martin Schallmeiner, HAW Johannes Linner.

4. Reihe vlnr: E-HBI Georg Freunberger, LM Helmut Kollmann, OBI Daniel Ennser, HAW Ferdinand Reinthaller, E-HBI Johann Kalleitner, HAW Roman Sumereder, E-HBI Martin Hötzinger, ABI Michael Dutzler, HBI Roland Steininger, OAW Alfred Lichtenberger.

5. Reihe vlnr: OAW Gerhard Hofer, HBM Johann Voglhuber, OBM August Thalhammer, OLM Darald Dachs, HBI Norbert Spiesberger, HBI Karl Stabauer, OAW Karl-Heinz Hüttmaier, OAW Herbert Hattinger.


Bewerter und Ausbilder 2005

Beschreibung: FF%20Vbruck%20008%20Bewerter 

1.        Reihe(vlnr): OAW Peter Romauer, E-BR Josef Wesenauer, BR Hannes Niedermayr, BR Karl Schiemer, BR Peter Dorfinger, BR Wolfgang Hufnagl, OBR Robert Mayer, E-OBR Anton Neuhofer, E-BR Alois Gastner, E-BR Robert Schoberleitner, E-BR Helmut Feichtenschlager, E-HAWGerhard Zopf, E-ABI Walter Schreiber.

2.        Reihe(vlnr): HBM Müller Johann, HBI Alois Auer, HAW Ferdinand Reinthaller, HAW Harald Schoblocher, HAW Roman Sumereder, HAW Gerhard Gehmayr, HAW Gerhard Bauer, HAW Markus Voglhuber, OAW Karl Fischer, OAW Rudolf Lasinger, E-HAW Horst Bugl, OAW Rudolf Spiesberger, OAW Gerald Friedl-Asamer.

3.        Reihe(vlnr): HBM Josef Wesenauer, OAW Andreas Schindlauer, E-HBI Georg Freunberger, E-HBI Johann Kalleitner, OBI Rudolf Waldhör, OAW Gerald Schoblocher, OAW Gerhard Hofer, OAW Herbert Hattinger, E-OAW Josef Schoblocher, E-OAW Nichael Hinterstoisser, E-HAW Othmar Ettinger.

4.        Reihe(vlnr): OBM Herbert Haitzinger, HBI Norbert Spiesberger, OBI Herbert Poschinger, xxx xxx xxx, OAW Johann Hagler, AW Norbert Wolkerseder, OAW Klaus Aichmayr, HBI Nobert Huemer, HBI Josef Modl, E-OBI Maximilian Fürlinger,, OAW Alfred Hofinger.

5.        HBI Michael Dutzler, OAW Herbert Auinger, xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, OBM Walter Gastelsberger, xxx xxx xxx. OAW Gerhard Hermanseder, HBM Jürgen Staudinger, xxx xxx xxx, OAW Franz Grabner, HBM Martin Lexl, xxx xxx xxx, OBM August Thalhammer